Pripravuje sa návrh zákona na zrušenie miestnej dane z pozemku

Petičná akcia podpísaná viac ako 120 tisícmi občanov viedla k úspechu vo veci návrhu o zrušenie miestnej dane z pozemku. Národná agrárna komora – NAK a Zväz maďarských gazdov – MAGOSZ odovzdali petíciu ministrovi ešte v marci tohto roka. Predseda NAK povedal, že podpora petície v takomto rozsahu vyjadruje vážnu celospoločenskú požiadavku a je to istá forma tlaku na vládu vyhovieť tejto požiadavke.
Maďarský gazdovia si myslia, že zavedenie hociktorej formy dane z pozemku je nezodpovedné a škodlivé. Minister bude v tejto veci podporovať iniciatívu gazdov a odsudzuje akúkoľvek formu miestnych daní na pozemky. Vláda je toho názoru, že  úrodná pôda nemôže byť predmetom zdanenia a že uvedené musí byť aj zákonom stanovené.
Podľa predsedu MAGOSZ-u, poľnohospodári sa rôznymi spôsobmi podieľajú na financovaní nákladov spoločenstva. Zavedenie takejto formy daní by viedlo k zvyšovaniu potravín. Na vypracovaní návrhu zákona o zákaze dane z pozemkov sa podieľajú predstavitelia menovaných združení, ako aj členovia vlády.

Zdroj: NAK.hu
04.04.2023