Prísnejšie podmienky pri preprave živých zvierat počas letných horúčav

V súlade s praxou predošlých rokov, Úrad pre bezpečnosť potravín v Maďarsku obmedzuje začatie dlhodobej prepravy živých zvierat na neklimatizovaných vozidlách. 

Cestná preprava prežúvavcov je zakázaná do Turecka cez Bulharsko od 25. júna až do odvolania. Prepravcovia a úradníci musia neustále kontrolovať, či je možné prepravu bezpečne naštartovať aj v prípade iných krajín určenia. 

Preprava živých zvierat počas vysokých horúčav negatívne ovplyvňuje organizmus samotných zvierat. Extrémne vysoké teploty by spôsobili zvieratám značné a neopodstatnené utrpenie. Musia sa dodržiavať preventívne opatrenia na ochranu zvierat, aby sa zabránilo zbytočnému utrpeniu zvierat.

Pri vysokej teplote sa tiež výrazne zvyšuje teplota vo vnútri dopravného prostriedku, ktorá presahuje rozsah stanovený vo vyhláške 5-30 stupňov Celzia plus/mínus 5 stupňov Celzia.

Preto regionálny veterinárny lekár nesmie dať povolenie na prepravu prežúvavcov a ošípaných, v prípade ak predpokladaná vonkajšia teplota presiahne 30 stupňov Celzia kedykoľvek počas plánovanej trasy prepravy, bez ohľadu na krajinu určenia (pokiaľ toto obdobie nespadá do 24-hodinovej doby odpočinku).

Z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat je od 25. júna tohto roku až do odvolania zakázané používať neklimatizované dopravné prostriedky na prepravu prežúvavcov na prioritnej trase do Turecka cez Bulharsko na účely tranzitu alebo konečného určenia.

Podrobný sprievodca Úradu pre bezpečnosť potravín v Maďarsku poskytuje odporúčania pre prepravcov hospodárskych zvierat a manažérov dopravy na letné obdobie. Sprievodca sa zameriava aj na dobré životné podmienky zvierat za hranicami EÚ. Počas prepravy cez tretích krajín až do príchodu na miesto určenia, musia byť splnené požiadavky týkajúce sa okrem iného intervalov kŕmenia a napájania, max. prípustnej teploty v nákladovom priestore vozidla a doby prepravy a odpočinku.

Zdroj: agronaplo.hu