Profesionáli okrem odbornosti potrebujú aj vysokú úroveň digitálnych znalostí

Nedávno bola odovzdaná prvá učebňa virtuálnej reality na strednej škole v Maďarsku s poľnohospodárskym vzdelaním. Vybavenie stredných škôl modernými poľnohospodárskymi vzdelávacími nástrojmi – traktormi, náradím, iným elektrickým náradím – je obrovský náklad, na ktorý inštitúcie nemajú prostriedky. Virtuálna prax preto môže byť dobrým riešením, ako získať určité vedomosti najskôr prostredníctvom digitálnej technológie. Samozrejme, po virtuálnom učení nemôže chýbať ani skutočná prax - školy sa dohodnú s poľnohospodárskymi spoločnosťami, kde sa môže uskutočniť reálne stretnutie „žiak-stroj“.

Zdroj: agronaplo.hu