Rozpočet podpory zvýšili na 6 násobok - vynikajúca správa pre potravinársky priemysel

Vláda zvýšila rozpočet podporného programu pre dodávateľov potravinárskeho priemyslu takmer šesťnásobne s cieľom posilniť maďarské podniky.
Ministerstvo rozvoja hospodárstva oznámilo, že program na rozvoj dodávateľov potravín,
oznámený v septembri, vyvolal obrovský záujem.
V snahe posilniť domáce firmy vláda nedávno rozhodla zvýšiť rozpočet programu na rozvoj
dodávateľov potravín o ďalších 27 miliárd forintov na celkových 33 miliárd forintov (86 miliónov Eur). Týmto sa podporuje zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinárskych podnikov a rozširovanie investícií a kapacít.
Avšak vzhľadom k tomu, že dopyt po podpore prevýšil pôvodný rozpočet 6 mld. Ft (15,7 miliónov Eur), vláda sa rozhodla pre masívne zvýšenie. Vďaka týmto investíciám môžu domáci dodávatelia a dodávatelia s nižšou pridanou hodnotou začať s vývojom vyššie hodnotených produktov a ich výrobou.
Podniky, ktoré podávajú žiadosť o dotáciu, môžu využívať nové, moderné technológie priemyslu 4.0, výskumné a vývojové aktivity a inovácie na zlepšenie svojej efektívnosti. Tým sa zvyšuje ich produktivita a s ňou súvisiaca konkurencieschopnosť.

Zdroj: Agroinform
29.12.2023