Rýchlejší proces vyhodnocovania žiadostí o NFP

Maďarský námestník štátneho tajomníka, József Viski hovorí o urýchlení procesu vyhodnocovania žiadostí o NFP. Proces vyhodnocovania by nemal trvať dlhšie ako 4-5 mesiacov pri väčších investíciách a 3 mesiace pri jednoduchších nákupoch. Okrem toho sa zjednodušia parametre podávania žiadostí o NFP a urýchľuje sa proces spracovania ŽoP. Spracovanie ŽoP v súčasnosti trvá 45-50 dní, no proces je možné ešte urýchliť.

Zdroj: agrarszektor.hu