Situácia v maďarskom hydinárskom odvetví

Maďarsko je ôsmym najväčším producentom hydiny v EÚ s podielom  4 %. Ponuka plemien v hydinárskom odvetví je diverzifikovaná, biologické základy sú dobré a krmivá sú primerané. Produkcia hydinového mäsa sa zvyčajne vykonáva na špecializovaných farmách s hybridnými plemenami. Štruktúra plemien hydiny sa postupne zmenila: znížil sa podiel kurčiat a zvýšil sa podiel moriek a vodnej hydiny.

Sliepky tvoria 28 % celkového počtu hydiny. Klietkový chov predstavuje 84 %, kým voľný chov a ekologická produkcia spolu tvoria 2 %. Viaceré obchodné reťazce oznámili, že od roku 2025 budú predávať len vajcia z voľného chovu, chovu s hlbokou podstielkou a ekologickej produkcie.

Maďarské hydinárske odvetvie zohráva významnú úlohu aj v národnom hospodárstve – tvorí 10 % hrubej produkčnej hodnoty poľnohospodárstva (819,22 mil. EUR ) a takmer 28,7 % živočíšnej produkcie v roku 2020. Hodnota produkcie odvetvia vrátane spracovaných produktov sa odhaduje na dvojnásobok. Krajina sa odlišuje vynikajúcou sebestačnosťou v produkcie hydinárskeho mäsa (132 %) a teda vynikajúcou a silnou exportnou orientáciou v rámci únie. Všetky odvetvia hydinárskeho priemyslu generujú značné príjmy z exportu, v priemere 37 - 38 %. Vývoz hydinového mäsa a hydinových výrobkov z Maďarska sa v posledných rokoch pochybuje v rozmedzí 600 až 800 mil. EUR, pričom výkyvy zapríčiňujú externé faktory, ako vtáčia chrípka či ekonomické dopady pandémie koronavírusu. 

V Maďarsku fungujú rozrábkarne pre sliepky (1), jatočné kurčatá (45), morčatá (9) a vodnú hydinu (11).

Zdroj: agrarszektor.humagyarmezogazdasag.hu