Spoločenská diskusia o maďarskom strategickom pláne SPP

Maďarské Agrárne ministerstvo zverejnilo 10. decembra podporné opatrenia plánované na obdobie rokov 2023-2027 v rámci SPP. Názory a návrhy týkajúce sa plánu stále čakajú online. Prostredníctvom významného národného spolufinancovania poskytnutého vládou môže byť maďarskému poľnohospodárstvu pridelených viac ako 20,3 mld. EUR.

Práce na strategickom plánovaní sa začali už v lete 2019, keď ministerstvo zriadilo plánovaciu pracovnú skupinu a súvisiace podskupiny. Počas 1. kola zorganizovala Národná agrárna komora (NAK) viac ako 20 workshopov. V rámci 2. kola boli plánované intervencie prezentované na ôsmich podujatiach. V rámci aktuálneho 3. kola môže ktokoľvek vyjadriť svoj názor online.

Strategický plán SPP musí byť predložený Európskej komisii do 31. decembra 2021 a platnosť nadobudne po schválení v roku 2022. Ustanovenia Strategického plánu budú platiť od 1. januára 2023.

Zdroj: agrarszektor.huagroinform.hu