Štartuje vyplácanie preddavkov na priame platby, platba za hektár bude až do výšky 225 Eur

V tomto mesiaci začína vyplácanie preddavkov na jednotnú platbu SAPS. Od polovice októbra už postupne dostávajú vyplatené preddavky poľnohospodári, ktorým lehota na vyplatenie by normálne bola až v júni ďalšieho roka. Výška podpory jednotnej platby a za greening spolu je cca 94.000 Ft. (225 Eur) za hektár, pričom ako preddavok sa z tejto čiastky vypláca nanajvýš 70%.

Štátny rozpočet môže tento rok do konca novembra vyplatiť na tento účel 322 miliárd Ft. (770 miliónov Eur), čo prestavuje o 23 miliárd Ft. (55 miliónov Eur) viac, ako minulého roku.

Tento rok v Maďarsku pripadlo na 5 miliónov hektárov poľnohospodárskej plochy spolu 163 tisíc žiadateľov o priamu podporu SAPS. Z tohto počtu, asi 100 tisíc žiadateľov teraz dostane preddavok. Okrem toho, ku koncu októbra dostanú vyplatené preddavky aj chovatelia dojníc. Taktiež dostanú svoje preddavky mladí poľnohospodári.

V článku sa spomína aj dôležitá zmena politiky spolufinancovania. Rozloženie zdrojov financovania v predošlom 7 ročnom období bolo také, že zo štátneho rozpočtu bolo platených len niečo viac ako 15% a zo zdrojov EU cez 85%. Toto sa s novou SPP obráti a 80% zdrojov podpory určených na financovanie projektov bude vychádzať zo štátneho rozpočtu a len zvyšná časť zo zdrojov EU.

Zdroj: Agroinform
17.10.2022