Štátna veterinárna správa vykonáva súpis stavu u chovateľov ošípaných

Podľa informácií od Národného úradu potravinovej bezpečnosti, od augusta do novembra tohto roka, na celom území Maďarska prebieha súpis počtu ošípaných kategorizovaných podľa veku. Súpis prebieha na základe vyžiadania súčinnosti chovateľov. Dôvod tejto akcie je to, že základom pre účinné bránenie sa proti africkému moru ošípaných je práve informovanosť dotyčných úradov o počte a rozložení chovaných zvierat. Okrem súpisu štatistických údajov prebieha aj zvyšovanie informovanosti chovateľov o tejto chorobe, o povinnostiach chovateľov, oznamovacích povinnostiach atď. Napr. povinnosť oznamovať ukončenie, prerušenie a znovu zahájenie chovu, tiež zmenu miesta chovu alebo domácu porážku ošípaných.

Zdroj: Agro Napló

29.08.2022