Sucho: Už aj nie ekologicky klasifikované krmivo sa môže použiť na výkrm u ekologických chovateľov zvierat

Európsky parlament a Rada EU nariadením predpisuje členským štátom, ako majú riešiť katastrofické situácie, ako je napríklad rozsiahle sucho, aké bolo v tomto roku. Toto nariadenie dopĺňa nariadenie Komisie EU, v ktorom oprávňuje príslušné inštitúcie, aby v prípade katastrofy – napríklad výrazné sucho, sa dočasne povolilo použitie nie ekologického krmiva na kŕmenie zvierat v ekologickom chove.

Z toho dôvodu minister pôdohospodárstva vyhlásil sucho na celé územie štátu. Týmto majú chovatelia v ekologickom chove menej administratívnej záťaže, lebo nemusia preukazovať, že ich hospodárenie prebieha na území zasiahnuté suchom.

Zdroj: Agro Napló
05.09.2022