Tí, ktorý vykonávajú pasienkový chov, si nájdu svoje výhody v novom systéme podpôr

Nová SPP oproti doterajšej prináša viac zložiek a foriem podpôr pre extenzívne, na pasienkovom chove zakladajúci chov hospodárskych zvierat. Odznelo to na konferencii chovateľov byvolov.

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v súvislosti s chovom pôvodných druhov byvolov povedal, že pre takýchto chovateľov sa nielen otvárajú nové zdroje, ale budú im k dispozícii aj tie doterajšie.

Okrem uvedených, na konferencii odzneli výsledky doterajšej podpory pre chovateľov pôvodných plemien a ohrozených druhov hospodárskych zvierat. Vlani sa z tohto projektu úspešne čerpalo až v 1720 prípadoch, ktoré sa vzťahovalo na celkom 100 000 jedincov a bolo vyplatených 20 miliárd Ft. (52,5 mil. eur). Z uvedeného počtu, len samotne na podporu chovu byvolov bolo čerpaných na 4000 jedincov vo výške 2 miliárdt Ft., t.j 10 %.

Podľa ministra, súčasná poľnohospodárska politika síce kladie dôraz hlavne na udržateľnosť, ale maďarská vláda sa prostredníctvom národného spolufinancovania snaží, aby sa dostali do rovnováhy hľadiská ekologického hospodárenia s hľadiskom efektivity hospodárenia.

Zdroj: Agrárminisztérium
24.02.2023