Tieto pravidlá budú rozhodujúce pre hospodárov v nasledujúcich rokoch

Rozhovor s dr. Juhász Anikó, zástupkyňou štátneho tajomníka Ministerstva poľnohospodárstva pre hospodárske záležitosti agrárneho sektora. Zaujímali sme sa o to, ktoré zmeny budú najpodstatnejšie pre poľnohospodárov v novom strategickom pláne SPP v porovnaní s tým predchádzajúcim.
Po dvoch rokoch prechodného obdobia nám Komisia EU schválila 7 novembra 2022 novú SPP pre roky 2023 až 2027. Hlavným cieľom zástupcov Maďarska pri rokovaniach bolo nájsť rovnováhu medzi ekologickými záujmami a konkurencieschopnosťou podnikov, nakoľko udržateľnosť nemôže ísť na úkor potravinovej bezpečnosti či posilnenia vidieka.
Najťažšie body pri rokovaniach boli v súvislosti s kondicionalitou, kde bolo nutné prijať najväčšie kompromisy pri určení osevného postupu na ornej pôde a pri určení minimálneho podielu pasívnych pôdnych dielov.
Myslíme si, že sa nám podarilo v tomto smere dosiahnuť také kompromisy, ktoré dávajú našim poľnohospodárom dostatočnú pružnosť, nakoľko počas jedného kalendárneho roka stačí obmeniť pestovanú kultúru iba na 1/3 celkovo obhospodarovanej plochy. K celkovej obmene pestovanej kultúry takto dôjde maximálne po 3 rokoch.
Za veľmi dôležitý výsledok našich rokovaní považujeme povolenie, podľa ktorého pri pestovaní hybridnej kukurice pre osivo je možné pestovať tú istú kultúru počas 4 rokov. Taktiež je dôležitá možnosť zavedenia medziplodiny do osevného postupu.
V prípade správnych zásad hospodárenia s vodou bola SPP 2023-2027 sprísnená v dvoch bodoch. Pri projektových podporách viazaných na produkciu a tiež pri investíciách do zavlažovacích systémov, budú tieto podpory viazané na úradné vodohospodárske kontroly. Výsledok takejto kontroly bude základnou podmienkou viazanej podpory.
 Treťou oblasťou silných kompromisov sa stali dobré životné podmienky zvierat. Doteraz sme mohli u väčšiny hospodárskych zvierat využiť na tento účel dotácie len z národných zdrojov. Preto sme sa snažili tento druh dotácie u väčšiny HZ previesť pod strechu SPP. Viac menej sa nám podarilo, okrem niektorých druhov, ako sú nosnice hydiny v klietkovom chove a tiež pri chove ošípaných.
Novou zložkou podpôr sa stane redistributívna platba na pomoc malým a stredným podnikom.

Zdroj: Agroinform.hu
26.11.2022