Tu je mimoriadna pomoc pre maďarských gov

Prichádza mimoriadna pomoc pre maďarských poľnohospodárov vo forme dotácie úrokových sadzieb pri investíciách do obežných prostriedkov/aktív. Prijímateľmi pomoci môžu byť držitelia hospodárskych zvierat a prvovýrobcovia v sektore poľnohospodárstva, ktorí utrpeli škody v dôsledku sucha. Výška podpory je stanovená na 14 % z úrokovej sadzby. Podpora je poskytovaná v rámci úverového programu „Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel“ a je bezúčelová.

Prijímatelia úveru budú mať pomocou tejto dotácie prístup k úveru s úverovou sadzbou maximálne 14% na rok, čo bude značne pod súčasným priemerom úrokových sadzieb na trhu. Úver bude s dobou platnosti až 3 roky.

Podpora sa vzťahuje na úvery, prijaté v období do konca tohto roka. Je však známe, že príslušný právny predpis EU zakladajúci právny základ pre túto podporu sa bude meniť, podľa ktorého sa očakáva, že ministerstvo v ďalšom období predĺži obdobie podpory na úvery až do 31.03.2023.

Výška podpory je v súčasnosti vo výške 62.000 Eur. Reálne sa však počíta aj s tým, že po zmene príslušného Nariadenia sa bude zvyšovať aj možná výška úveru.

Zdroj: Agrárszektor
29.10.2022