Tu je príležitosť: opäť je otvorená výzva na podporu pre záujemcov o pristúpenie do niektorého systému kvality

V období od 1.03.2023 do 31.8.2023 sa budú môcť poľnohospodárski výrobcovia opäť uchádzať o podporu z titulu pristúpenia k niektorému z európskych alebo národných systémov kvality. 
Ministerstvo chce vo svojej výzve pomáhať takým výrobcom v poľnohospodárstve, ktorí svoje produkty vyrábajú v súlade s požiadavkami niektorého systému kvality a sa nachádzajú v danom systéme aspoň 5 rokov, alebo sa teraz chcú k nemu pripojiť.
Takéto výrobky predstavujú vyššiu kvalitu oproti podobným výrobkom, vyhovujúcim len tým minimálnym zákonným povinnostiam. Vyššia kvalita vyžaduje aj vyššie náklady na ich výrobu. Táto podpora je určená na kompenzáciu týchto dodatočných nákladov.
Uznané sú také systémy kvality, ktoré sa nachádzajú v elektronickom zozname systémov kvality Európskej komisie, alebo patria do niektorého národného systému kvality. Napríklad zemepisné označenia pôvodu či chránené zemepisné označenie poľnohospodárskych výrobkov, potravín, vín.
Novinkou od tohto roka bude, že na programe sa môžu podieľať aj výrobcovia ekologických produktov.
Výška pomoci pre jedného žiadateľa môže byť 5000 eur na dobu 5 rokov.

Zdroj: MTI - sajtóközlemény
28.01.2023