Úrad dohľadu nad konkurencieschopnosťou trhu -GVH oznámil, čo treba podniknúť v agrárnom sektore pre zníženie inflácie

Pred bránami je nový dotačný balík určený na projektové podpory. Samozrejme, tieto budú môcť gazdovia získať len za podmienky spoluúčasti na nákladoch projektov. Tieto zdroje však budú môcť vyprodukovať po novom za horších podmienok. Totiž z dôvodu vysokých výrobných nákladov svojich výrobkov sa tie môžu ocitnúť mimo políc obchodov a tým znížiť ich príjmy. Téma je aktuálna aj preto, lebo od júla tohto roka sa rozbieha Systém sledovania cien tovarov.
Menovaný úrad pre nové dotačné obdobie priebežne pracuje na možnom znížení inflácie prostredníctvom zásahov do maloobchodných predajní potravín. GVH v spolupráci s inými odbornými združeniami z potravinárskeho a retailingového sektora vypracoval pre agrárny sektor balík odporúčaní na zníženie inflácie. Vydanie odporúčania predchádzala spoločenská konzultácia. Odporúčanie pozostáva zo šiestich opatrení, ktoré môžu prispieť ku formovaniu efektívnejšieho a silnejšieho konkurenčného prostredia, ktorého priamym následkom je znižovanie cien.
Medzi opatreniami sú napríklad:
    - Podnecovanie produkcie ovocia a zeleniny v Maďarsku
    - Zvyšovanie efektívnosti
    - Automatizovanie poľnohospodárskej výroby
    - Inštalácia zavlažovacích sústav, zariadení
    - Podpora používania obnoviteľných zdrojov energie
    - Odborné vzdelávanie v oblasti precíznej technológie
    - Podnecovanie rozvoja baliacich systémov s použitím udržateľných materiálov

V rámci strategického plánu novej SSP budú finančné zdroje určené práve na tie oblasti, ktoré sú podnecované týmito nariadenými opatreniami. Tento zdroj vo výške 5000 miliárd Ft. (13,5 miliárd Eur) je výrazne vyšší ako za predošlé obdobie.  
Rozhodujúce preto bude, ako budú gazdovia narábať a ako uspejú s nadchádzajúcimi projektovými výzvami. 
Tie budú z časti odlišné od doterajších nižším povinným pomerom príjmov z poľnohospodárskej činnosti podnikov, ale pomer minimálnej spoluúčasti vo výške 50% však zostáva. Okrem niektorých prípadov, napríklad pri mladom poľnohospodárovi to bude na 65%.

Zdroj: Agroinform.hu
16.05.2023