V ďalšej župe sa objavil nebezpečný vírus

Už aj v Hajdu-Biharskej župe (okolie Debrecína) sa objavil vírus vtáčej chrípky H5N1, oznámil to Národný úrad potravinovej bezpečnosti. Laboratórne testy odhalili nákazu vo vzorkách z chovnej farmy moriek. Na farme zahájili likvidáciu zvierat a partnerské štáty boli vyrozumené o prípade.

Týmto sa vírus vtáčej chrípky oficiálne opäť objavil v troch maďarských župách - Bács-Kiskun (Kecskemét), Csongrád-Csanád (Szeged) a teda aj Hajdu-Biharskej (Debrecen). Jedná sa o južnú časť Maďarska. Podľa verejného oznámenia sa má chov vykonávať v uzatvorených priestoroch, aby sa zabránilo stretu hospodárskych zvierat v voľne žijúcimi vtákmi.

Zdroj: Agroinform
22.12.2022