V Maďarsku sa začína vzdelávací program pod názvom „TalentA“ pre hospodáriace ženy

V Maďarsku bol vyhlásený bezplatný online vzdelávací program „TalentA“ pre hospodáriace ženy. Program je zameraný na ďalšie rozšírenie vzdelávacích príležitostí a poskytnutie prístupu k ďalším finančným možnostiam. Na programe sa môže zúčastniť 30 žien. Účastníčky, ktoré úspešne zvládli vzdelávací program, dostanú finančnú podporu (1. miesto: 4 285,71 EUR, 2. miesto: 2 857,14 EUR, 3. miesto: 2142,86 EUR).

Zdroj: agroinform.hu