Viac ako 430 000 EUR bude rozdelených medzi chovateľov HZ

V r. 2020 Združenie chovateľov maďarského strakatého plemena spustilo program na odhad genomickej plemennej hodnoty maďarského strakatého plemena, na realizáciu ktorého Agrárne ministerstvo v Maďarsku poskytlo viac ako 430 000 EUR. Vďaka podpore sa genotypizácia takmer celého plemena uskutočnila za necelý rok. Maďarský strakatý kombinuje produkciu vynikajúceho mlieka s vysokou nutričnou hodnotou a produkciu kvalitného mäsa, čím dodáva spracovateľskému priemyslu stabilnú a vysokokvalitnú surovinu.

Zdroj: agrarszektor.hu