Vinári sú pod tlakom obchodných reťazcov, chcú ich naviesť na znižovanie cien

Viacero vinárov hlásilo pre denník www.vg.hu, že rádovo ich vyhľadávajú predstavitelia maloobchodných reťazcov s ponukou o dopyt po víne pod podmienkou zníženia výkupnej ceny. Prichádzajú s odôvodnením, že dnes už pri viacerých vstupných surovinách sa znížila cena a teda aj náklady vinárov sa museli znížiť.
Podľa vinárov však víno nie je možné porovnávať s inými produktmi, ako mlieko a mliečne výrobky, v prípade ktorých sa v poslednom čase najviac rezonuje správa o ich zlacnení. 
V prvom rade, vinári nezdražovali ceny svojich výrobkov tak, ako to bolo v prípade mlieka, ba dokonca, ani nie v takej miere, ako sa im zvyšovali náklady na vstupoch. Veľa vinárov upozorňovalo na to, že oni výkupné ceny vína zvyšovali len na úroveň priemernej trhovej ceny, ale maloobchodné reťazce viacnásobne navýšili ceny vína na policiach obchodov pomerne k všeobecnému zdražovaniu potravín.
V druhom rade, pri produkcii vína treba počítať s odkladom nákladov výroby, nakoľko po zbere alebo nákupe úrody ešte niekoľko rokov víno prechádza zrením, čistením a spracovaním. To všetko prináša dodatočné náklady.
Podľa vinárov v sektore vinárstva ani pred zdražovaním vstupných surovín a materiálov neboli rezervy. Práve preto, v súčasnosti je pre vinárov potrebné zvýšenie výkupných cien, a už vôbec nie ich zníženie. V opačnom prípade to bude likvidačné pre veľa z nich. Napríklad, na tento rok bolo pestovateľom hrozna sľúbené zvýšenie výkupnej ceny hrozna. Ak to nastane v kombinácii so znížením ceny vína v obchodoch, veľa vinárov ukončí svoju výrobu. Následne aj pestovatelia hrozna budú v dôsledku úpadku dopytu po hrozne nútení znížiť alebo ukončiť svoju činnosť.
Predseda združenie vinárov dokonca hodnotí súčasný stav vinárov za krízový. Podľa viacero opýtaných vinárov je isté, že v ďalších rokoch dôjde k zníženiu domácej pestovateľskej plochy hrozna v Maďarsku.

Zdroj: Világgazdaság, Agroinform.hu
02.06.2023