Vláda rozhodla o programe na zmiernenie úrokových sadzieb za úvery

Už minulý mesiac bol zverejnený program vlády prinášajúci úverové moratórium pre poľnohospodárov. V septembri sa rozhodlo o poskytnutí ďalšej pomoci pre poľnohospodárov vo forme zmiernenia úrokových sadzieb na úvery v rámci úverového programu „Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel“. Jedná sa o zastropovanie úrokových sadzieb do výšky maximálne 3%.  Vzhľadom na výrazné dopady sucha, vláda chce týmto spôsobom pomôcť poľnohospodárom a hlavne chovateľom, ktorí si pripísali značné škody a sú v ťažkej situácii.

Táto podpora sa môže poskytnúť v prípade nových úverov prijatých maximálne do 31.decembra 2022. V zmysle predmetného rozhodnutia, oprávnení sú prvovýrobcovia z rastlinnej výroby s potvrdením od príslušného úradu o vzniku škody v dôsledku sucha a taktiež všetci chovatelia hospodárskych zvierat bez všetkého potvrdenia.

V rámci tohto programu vláda vyrovnáva rozdiel v úrokovej sadzbe v maximálnom rozsahu 14% tak, aby úroková sadzba pre dlžníka bola na úrovni 3%. Táto podpora sa vzťahuje na úvery prijaté po tomto rozhodnutí v obmedzenej lehote do konca tohto roka.

Zdroj: Agrárszektor
04.09.2022