Vláda rozhodla, prichádza finančná pomoc vo výške 200 miliárd

V záujme podpory podnikateľov vláda schválila rozpočet na projekt podpory energeticky účinných spracovateľov z oblasti malého a stredného podnikania. Na tento program vláda vyčlenila takmer 200 miliárd Ft. (478 miliónov Eur).

Minister hospodárstva uviedol, že 75 miliárd Ft. (19 miliónov Eur) je určených na kompenzáciu zvýšených energetických nákladov výrobcov a ďalších 25 miliárd Ft. (59,7 miliónov) je určených na investície do zvyšovania energetickej účinnosti výrobcov. Intenzita pomoci v druhom bode má hornú hranicu vo forme maximálne 15% z investičných nákladov.