Vyšla informácia o podpore, ktorú môžu žiadať producenti koreninovej papriky

Podľa nového nariadenia ministerstva v rámci programu de minimis môžu producenti koreninovej papriky žiadať nenávratnú podporu na osivo koreninovej papriky. Podpora je určená na čiastočnú kompenzáciu výrobných nákladov. Osivá určené na podporu musia zodpovedať podmienkam zákona o štátnom uznávaní druhov rastlín, o ich pestovaní a uvádzaní na trh, teda, musia mať štátne označenie.
Miera podpory je vo výške 75% z netto ceny, ale maximálne vo výške 100 000 Ft./270 Eur za kilogram takýchto osív, zakúpených od producenta alebo združenia producentov v podporovanom období. Podporované obdobie, teda obdobie nákupu je stanovené od októbra 2022 do 30 apríla 2023. 
Žiadosti je možné podávať elektronicky v období od 1.mája do 7 augusta 2023.

Zdroj: Agroinform.hu
27.04.2023