Vyšla zákonná úprava, na ktorú čakali chovatelia – financovanie dopravných nákladov krmiva

Nariadenie poskytuje pomoc v zmiernení nákladov na prepravu krmiva. Balík podpory je určená v celkovej sume 3 mld. Forintov (7 368 292 eur). Podpora sa vypláca chovateľom na základe ubehnutých kilometrov, na preukázanie ktorých je potrebné predkladať prepravné zmluvy alebo ich kópie. Tieto treba predkladať obecným správcom Národnej agrárnej komory. Sú taxatívne určené aj údaje, ktoré musia obsahovať predmetné prepravné zmluvy. Podpora sa vzťahuje na prepravy uskutočnené v období od 1 júna do 23 septembra tohto roka. Intenzita pomoci je 300 Ft/km (0,74 eur/km) s tým, že jeden žiadateľ môže žiadať podporu na maximálne 3000 km. 

Oprávnení na túto pomoc sú chovatelia hovädzieho dobytka, oviec, kôz a tiež chovatelia niektorých ohrozených druhov koní.

Zdroj: Agrárminisztérium
18.09.2022