Výzva na investície do objektov ŽV a do obstarania technického a technologického vybavenia ŽV

Opätovné otvorenie výzvy bolo odôvodnené obrovským úspechom predchádzajúcej výzvy, ktorá bola vyhlásená na jeseň roku 2020.

Maďarský minister poľnohospodárstva, István Nagy zdôraznil, že výzva je vyhlásená za už známych podmienok, intenzita pomoci je 50 % a podmienky pre výšku podpory sa nemenia: min. výška nenávratného finančného príspevku sa pohybuje medzi 5 mil. HUF (cca. 13 850 EUR) a 100 mil. HUF (cca. 276 500 EUR) a max. výška podpory predstavuje 2 mld. HUF (cca. 5 530 200 EUR).

Chovatelia zvierat - hydiny, ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, králikov a chovatelia ďalších hospodárskych zvierat a včelári budú mať príležitosť opäť investovať do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŽV a do technického a technologického vybavenia ŽV.

Zdroj: agrarszektor.hu