Výzva na podávanie žiadostí o NFP pre mimovládne organizácie v agrosektore

Maďarské Agrárne ministerstvo vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o NFP pre mimovládne organizácie v rezorte pôdohospodárstva s rozpočtom 168,5 tis. EUR . Výška NFP, ktorú je možné získať jednou žiadosťou, sa môže pohybovať od 1.966 EUR do 5.616 EUR. Príspevok z vlastných zdrojov nie je podmienkou.

Zdroj: agrarszektor.hu