Výzva na podporu malých poľnohospodárskych subjektov je znovu otvorená

Maďarské Agrárne ministerstvo vyhlásilo prostredníctvom PRV v októbri minulého roka výzvu na podporu malých poľnohospodárskych subjektov. Podporu doposiaľ získalo 3 400 žiadateľov v celkovej sume 52,8 mil. EUR.

Agrárny minister, István Nagy zdôraznil, že min. výška oprávnených výdavkov výzvy je 15 000 EUR na 5 rokov, ktorá sa má vyplácať v dvoch splátkach (75 % finančnej pomoci bude vyplácaných po podpísaní zmluvy, zostávajúcich 25 % môžu príjemcovia získať predložením žiadosti o platbu po implementácii projektových cieľov). Oprávnené výdavky sú investície na nákup zariadenia a strojov súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou, výsadbou plantáží, nákupom zvierat alebo rozvojom existujúceho podniku. 

Žiadosti je možné podať od 4. do 18. októbra 2021. Poľnohospodári budú mať ďalšiu príležitosť na podávanie žiadosti vo februári budúceho roka (2022).

Zdroj: agronaplo.hu