Výzva na podporu uchovania genetického materiálu

Karpatská kotlina uchováva jednu z najstarších a najbohatších poľnohospodárskych kultúr v Európe. Uchovávanie rastlinných genetických materiálov je strategicky dôležitou otázkou pre potravinovú bezpečnosť, pretože môže znížiť zraniteľnosť voči cudziemu množiteľskému materiálu a vytvoriť nezávislosť maďarského poľnohospodárstva. Agrárne ministerstvo považuje génové zbierky spravované nielen štátnymi inštitúciami, ale aj civilnou sférou za dôležité a preto zverejnilo výzvu na NFP s rozpočtom viac ako 394 tis. EUR.

Zdroj: agrarszektor.hu