Výzva na rozvoj digitálnej technológie v Maďarsku

Všetko na jednom mieste
Firma AGRON ponúka najmodernejšie systémy na digitálnu podporu v jedinom softvéri. Pomocou kvalitných senzorov získate výsledky odberu vzoriek z pôdy, kompletný prehľad a prieskumy z dronov na jednom mieste, a to v aplikácií AGRONmapy! AGRONmapy je Náš vlastný online softvér v maďarčine, ktorý ponúka celý softvérový balík AGRONmaps.

Monitorovacie a postrekovacie drony, senzory
Technológia dronov sa vďaka odborníkom firmy AGRON stala kompletnou ekonomicky riadiacou jednotkou so všetkým potrebným príslušenstvom! Komplex monitorovacích a postrekovacích dronov, systém monitorovania teploty a vlhkosti, výsledky odberu vzoriek pôdy sú k dispozícii na jednom mieste pomocou spoľahlivých nástrojov. Vytvorené dáta a plány si môžete stiahnuť a aplikovať v hoci akom zariadení.

Odborné znalosti, podpora
Názov AGRON spojil  vysokú úroveň odbornosti a zákazníckej podpory, čo viedlo k tomu, že sa stal zakladajúcim členom Maďarskej koalície pre drony. Spätná väzba a skúsenosti z terénu od našich kolegov a partnerov nás pripravili na riešenie rôznych problémov. Naše školenie o riadení dronov má dlhodobú históriu a vzdelávací program je dnes široko známi a využitý. Vo vývoji technológie pokračujeme ďalej! 

Školenie
Digitálna transformácia hospodárstva si vyžaduje aj zvýšenie vedomostí. Každé zariadenie a navrhnutý systém vyžaduje určité zručnosti. Keďže odborníci z firmy AGRON denne využívajú a vyvíjajú túto technológiu, sú schopní pripraviť členov hospodárstva na každodenné  použitie.

Ako začať?
Prechod na precízne poľnohospodárstvo je viacstupňový proces, ktorého prvým krokom je presne určiť právny smer. K tomu vám pomôže bezplatná konzultácia s našim odborníkom, ktorý vypracuje viacročný plán pre vaše hospodárstvo. Počas tejto doby zostanete s nami v neustálom kontakte a absolvujete ďalšie školenia, kurzy a konferencie, počas ktorých budeme spoločne vyvíjať technológiu.  Zároveň vám poskytujeme vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie.

Zdroj: agroinform.hu