Výzva na zachovanie pôvodných a ohrozených plemien hospodárskych zvierat

Poľnohospodári môžu prvýkrát podať ŽoNFP na „Zachovanie genetických vlastností chránených, pôvodných a ohrozených druhov plemien hospodárskych zvierat“ (čierna mangalica, achaltekinský kôň, medzimurský kôň, sivohnedý karpatský dobytok) s cieľom zachovania životaschopnej populácie plemien na ich prirodzenom mieste v tradičných podmienkach ustajnenia a kŕmenia. Záväzkové obdobie trvá od 01.01.2022 do 31.12.2024.

Zdroj: agrarszektor.hu