Zadržané peniaze z EU už budú podľa ministra na budúci rok dostupné

Podľa ministra regionálneho rozvoja, pána Navracsicsa, s EU bude dohoda a budú aj peniaze.
Podľa tlačových informácií môže ku koncu roka dôjsť k podpísaniu dohôd, ktoré umožnia, aby malo Maďarsko na budúci rok prístup k zdrojom z EU. Podľa ministra je perspektívou vlády podpísať ku koncu roka tieto dohody za účelom sprístupnenia týchto peňazí pre Maďarsko . Sú to dohody o fonde obnovy a tiež o kohéznom fonde. 
Paralelne sa rúti kurz forintu a vychádzajú aj správy, že komisia EU nie je spokojná s doteraz prijatými opatreniami vlády.

Minister vidí možné dohody za dobrú správu pre Maďarsko aj Európsku komisiu. Maďarsko preukazuje, že je lojálnym, užitočným a dobrým využívateľom zdrojov EU a že v Maďarsku sa zužitkujú peniaze daňových poplatníkov Európskej únie dobre.

Vyzdvihol, že dynamika rastu Maďarského hospodárstvo je jedna z najlepších v eurozóne. Tunajšie malé a stredné podnikanie sú hlavnými adresátmi súčasne uzavretému GINOP-u ako aj pre otvárajúci GINOP plus.

Zdroj: MTI
24.11.2022