Živnostník ako SHR?

Daňové prostredie sa stane priaznivejším prechodom fyzických osôb (ktoré sa venovali poľnohospodárskej činnosti ako živnostníci) na formu SHR. Návrh obsahuje osobitné daňové pravidlá, ktorými poľnohospodárovi nevzniká dodatočná daňová povinnosť z dôvodu zániku štatútu živnostníka na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti ako SHR.

Zdroj: agroinform.hu