Zmena v oblasti zvýhodneného daňového zaobchádzania

Zákon č. CXXIII. z roku 2020 vstúpil do platnosti 1. januára 2021 a priniesol zmeny v oblasti zvýhodneného daňového zaobchádzania. Zákon predtým uvádzal, že predaj výrobných faktorov sa považuje za doplnkovú činnosť - príjmy z týchto činností nemohli presiahnuť 25 % z celkových príjmov prvovýrobcov. V mnohých prípadoch však predaj strojov vyššej hodnoty mohol ľahko viesť k prekročeniu limitu. Predaj výrobných faktorov už podľa novely zákona nie je doplnkovou činnosťou.

Zdroj: agrarszektor.hu