Zmeny v oblasti ochrany rastlín

Od polovice decembra 2021 vstúpila do platnosti novela zákona zameraná na posilnenie digitalizácie poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia. V tomto zmysle sa udialo množstvo zmien, ktoré majú dopad aj na ochranu rastlín. Povinnosťou sa stalo okrem iného aj uplatňovanie všeobecných zásad integrovanej ochrany rastlín, vedenie elektronickej evidencie spotreby prípravkov na ochranu rastlín, atď. Evidovať by sa mal aj výsev ošetreného osiva, nakoľko takáto činnosť zahŕňa aj aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín.

Zdroj: agrarszektor.hu