Zmeny v projektových podporách z Programu rozvoja vidieka v troch bodoch

V rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky dochádza okrem iných aj k zmenám v projektových podporách poľnohospodárskych podnikov z II. piliera takto:

-    Žiadateľ doteraz musel mať príjmy z poľnohospodárskej činnosti aspoň vo výške 50% z celkových príjmov podniku aby mohol žiadať o projektovú podporu. Po novom sa tento pomer znižuje na 40%.
-    Intenzita podpory bude naďalej 50 %, ale v nasledovných prípadoch sa môže zvyšovať takto:

  • Mladý poľnohospodár + 15%
  • Generačný prechod hospodárstva +15%
  • Ekologické hospodárstvo +10%
  • Skupinová produkcia +10%

-    Maximálna výška intenzity môže byť 60%
-    Mení sa aj hodnota štandardného výstupu z 6000 eur na 10000 Eur.

Na základe týchto zmien sa budú pripravovať nové výzvy po podporu poľnohospodárskych podnikov.

Zdroj: Agroinform
16.12.2022