Znovu sa otvorí výzva na podporu malých poľnohospodárskych podnikov

Jedná sa o podporu vo výške 15000 Eur pre jedného žiadateľa, pričom sa nevyžaduje spoluúčasť žiadateľa na financovaní projektu. Výzvu rozšírili dodatočnou lehotou na podávanie žiadosti od 17.novembra do 30.novembra 2022.

Zdroj: Agroinform
29.09.2022