Zrušenie podielového spoluvlastníctva pozemkov a pôdy

Zákon č. LXXI. z roku 2020 nadobudol platnosť 1. januára 2021. Upravuje zrušenie podielového spoluvlastníctva pozemkov a pôdy a vysporiadanie údajov vlastníkov, ktorých nehnuteľnosti sú  klasifikované ako pozemky.

Nariadenie vlády č. 647/2020. (XII. 23.) o pravidlách zrušenia podielového spoluvlastníctva pozemkov a pôdy zahŕňa proces zrušenia, podmienky používania IT programu podporujúceho zrušenie. 

Zdroj: agroinform.hu