Z štatistických údajov vyplýva, že v roku 2023 sa zvýšili príjmy v poľnohospodárstve

Podľa správy Agrárno-ekonomického inštitútu (AEI), ktorá sumarizovala výkony maďarského poľnohospodárstva za rok 2023 vyplýva, že hodnota poľnohospodárskeho výstupu prekračuje výsledky z roku 2022 o 6,5 percenta, pričom náklady na výrobu preukazujú mierny nárast (0,2 percenta). V dôsledku toho hrubá pridaná hodnota vzrástla o 19,2 percenta a čistý podnikateľský príjem z poľnohospodárskej činnosti sa zvýšil o 13 percent v porovnaní s rokom 2022.
Výstup rastlinných produktov ukazuje výrazný nárast o 44,4 %, zatiaľ čo odvetvie chovu
hospodárskych zvierat a ich produktov si zaznamenal mierny pokles 0,5 %.
Tiež sa menia ceny: cena plodín a zeleniny klesli o 28,2 %, zatiaľ čo cena živých zvierat a
produktov z nich stúpla o 11,3 %. Ceny obilnín, priemyselných plodín a zeleniny klesli, zatiaľ čo ceny ovocia vzrástli.
Výrazne vzrástol výstup obilnín, najmä kukurice o +121 % a cena bravčového mäsa stúpla výrazne o +21,6 %.
Pomer výstupu rastlinnej výroby a záhradníctva k chovu zvierat zostáva nezmenený v pomere 60:40. Náklady na energiu a mazivá výrazne vzrástli o +23,1 %, zatiaľ čo náklady na hnojivá a krmivá výrazne klesli. Hrubá pridaná hodnota poľnohospodárstva ukazuje výrazný nárast, pričom hodnota vstupov klesá.
V roku 2023 vzrástli príjmy jednotlivých výrobných faktorov ako aj celkový podnikateľský príjem poľnohospodárstva. Reálny príjem na jedného poľnohospodárskeho pracovníka sa od roku 2010, teda za 13 rokov zvýšil o 116,5 percenta.

Zdroj: Agrárközgazdasági Intézet
02.01.2024