Zverejnené nariadenie č. 11/2022 AM a oznámenie štátnej pokladnice č. 31/2022 (IV.8) o podpore pestovateľov tabaku

Celková výška finančných prostriedkov je 11,69 mil. EUR. Výška podpory je max. 3 531,46 EUR/ha podľa referenčnej plochy. ŽoNFP je možné podať elektronicky do schránky Maďarskej štátnej pokladnice (ako platobná agentúra) od 11. do 25. apríla 2022. O veľkosti referenčnej plochy oprávnenej na podporu a výške podpory rozhodne štátna pokladnica najneskôr do 30. júna 2022.