Zvýšená podpora na potravinársku kukuricu a na zelený hrášok

Podľa vyjadrenia Zsolta Feldmana, štátneho tajomníka ministerstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka je pestovanie kukurice na potravinové účely a zeleného hrášku výnosné. Od tohto roka je zvýšený ročný finančný balík na dotáciu týchto plodín z 11,1 milióna eur na 15,6 miliónov eur. Dodatočná platba za hektár tak môže dosiahnuť 326 eur. Podľa jeho vyjadrenia je súčasne celá trhová vertikála týchto plodín konkurencieschopná. Štátny tajomník zdôraznil, že od roku 2023 dostanú všetci pestovatelia priemyselných zeleninových kultúr zvýšenú platbu. 
Účastníci na trhovej vertikále potravinárskej kukurice a zeleného hrášku sú najviac odkázaní na seba, nakoľko producenti týchto plodín odbytujú svoju produkciu výlučne pre chladiarenský a konzervačný priemysel. 
Z uvedeného dôvodu vláda už niekoľko rokov kladie dôraz na modernizáciu a rozširovanie kapacít spracovateľského priemyslu. Ich posilnenie znamená pre producentov istejšie odbytové možnosti. Práve preto je pre nich dôležité, že do konca nového programového obdobia, t.j. do konca 2027 bude až 1500 miliárd forintov (3,77 miliárd eur) vynaložených na podporu investícií na zvyšovanie účinnosti poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov. 

Zdroj: Agraragazat.hu
24.03.2023