Projekt AKS - Podopatrenie 1.1

Pozvánky - 7.1.2020

Agrárna komora Slovenska Vás pozýva na vzdelávacie aktivity a tematickú exkurziu v rámci opatrenia 1 - Prenos znalostí a informačné akcie

Podopatrenia 1.1  Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností

b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov a názvom projektu: Udržateľný vidiek je náš poklad

Termíny:

Vzdelávacie aktivity:

23.01.2020 v Moldave nad Bodvou - Pozvánka 23.01.2020
20.02.2020 v Dunajskej Strede - Pozvánka 20.02.2020
8.06.2020 v Chanave - Pozvánka 8.06.2020
9.06.2020 v Kráľovskom Chlmci - Pribeníku - Pozvánka 9.06.2020

Tematická exkurzia:

4. - 6. 02. 2020 v Maďarsku - Pozvánka 4._6. 02. 2020

Podrobné informácie a programy nájdete v priložených pozvánkach.
Náklady spojené s účasťou na informačných a vzdelávacích aktivitách budú hradené z prostriedkov PRV SR 2014 - 2020

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka