Projekt AKS - Podopatrenie 1.2

Pozvánky - 21.10.2019

Agrárna komora Slovenska Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu a tematickú exkurziu v rámci opatrenia 1 - Prenos znalostí a informačné akcie

Podopatrenia 1.2  Podpora demonštračných aktivít a informačných akcií a názvom projektu: Racionálne hospodáriť s prírodnými zdrojmi.

Termíny:

Vzdelávacia aktivita: 07. novembra 2019 o 08:00, zasadacia miestnosť na III. poschodí, v Dunajskej Strede, Korzo B. Bartóka 789/3.

Tematická exkurzia: 28. - 29. novembra 2019, návšteva Gazdovského dvora v Branove, spoločnosti AGREF, AGROVARIA a družstva GREENCOOP.

Podrobné informácie a programy nájdete v priložených pozvánkach. Náklady spojené s účasťou na informačných a vzdelávacích aktivitách budú hradené z prostriedkov PRV SR 2014 - 2020.

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Program rozvoja vidieka 2014 - 2020