Do akej miery bol výnosný chov hospodárskych zvierat v roku 2023?

S výnimkou producentov mlieka majú chovatelia celkovo lepší rok ako minulý.
Bohužiaľ, napriek tomu sa tento rok oproti predchádzajúcim rokom zintenzívnil úbytok stavu, ako aj úbytok chovateľov a fariem.
Pre mliekarenský sektor to bol ťažký rok: cena surového mlieka klesla o viac ako 30 percent za jeden rok, zatiaľ čo poľnohospodári väčšinu roka kŕmili drahým krmivom zakúpeným ešte minulý rok. Aj keď sa domáca nákupná cena začala opäť zvyšovať koncom roka, nebolo to dosť na to, aby väčšina fariem mohla produkovať zisk. V tejto situácii bolo mimoriadne dôležité, že na žiadosť Rady pre Mliečne výrobky ministerstvo zaplatilo dotácie na mlieko oddelené od minuloročnej a tohtoročnej produkcie, čo predstavuje príjem 55 Ft/kg (0,14 Eur/kg) pre tisíce producentov.
V tomto roku sa chovateľom dobytka darilo na pastvinách aj na lúkach. Dobytkári boli spokojní s bohatými pastvinami. Napriek tomu však neskončili príliš dobrý rok, pretože pokles nákupných cien a neobvykle veľa sankcií a odmietnutí žiadostí o podporu zhoršilo ich ziskovosť. Mnoho dobytka ostalo u farmárov alebo sa predalo pod cenou, pretože dopyt po hovädzom mäse v Európe klesol a Turecko takmer vôbec – alebo ak áno, tak skôr kupuje dobytok na porážku.
V minulom roku klesol počet oviec, ale dobrá správa je, že v druhej polovici tohto roka ich stav začal mať rastúci trend. Mnoho chovateľov zrealizovalo inovácie a ich prevádzky sú efektívnejšie.
Tieto firmy budú pravdepodobne najúspešnejšie v poľnohospodárskom sektore v novom roku.
Aj keď má baran dobrú cenu, na domácom trhu klesá ich počet, čo platí aj pre ďalšie členské štáty. V Európe dlhú dobu nebol taký veľký nedostatok barana ako teraz. Pastieri sú odradení vysokými nákladmi na vstupy, výdajmi spojenými so získaním dotácií, označovaním a evidenciou zvierat a administratívou. Nevýhodou je aj to, že vlna zostáva naďalej neskladateľná.

Zdroj: Agroinform
18.12.2023