Regionálni poradcovia

Program FALUGAZDÁSZ – Regionálny poradca AKS


Predstavenstvo AKS v septembri 2018 schválilo a zahájilo program „Falugazdász“ – „Regionálny poradca AKS“ v regiónoch južného Slovenska. Pracovná náplň regionálnych poradcov je:

 • Informuje a poskytuje odbornú pomoc pri projektoch, výzvach a žiadostiach o nenávratné finančné príspevky v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, pri priamych platbách a projektových opatreniach.
 • Poskytuje odborné poradenstvo v oblasti výroby, spracovania a predaja a zároveň pomáha sprostredkovať obchodné spojenia medzi poľnohospodármi – prvovýrobcami a ďalšími inštitúciami na trhu, ako sú predajcovia a distribútori osív, umelých hnojív, herbicídov alebo nákupcovia poľnohospodárskych komodít. 
 • Zhromažďuje potreby poľnohospodárskych subjektov v lokalite svojho pôsobenia a tlmočí tieto požiadavky rezortným a odborným organizáciám.
 • Mapuje oblasti Karpatskej doliny s dôrazom na jej jedinečnosť v oblasti poľnohospodárskych kultúr, genetických hodnôt, génových zdrojov, pôvodných a dlhodobých druhov rastlín a zvierat
 • Poskytuje odbornú pomoc pri postupoch registrácie a dodržiavaní zákonom stanovej evidencie potrebných dokumentov v poľnohospodárstve, a pri získavaní povolení v poľnohospodárskom podnikaní.
 • Odovzdáva znalosti o Spoločnej poľnohospodárskej politike, o vládnych nariadeniach a rozhodnutiach komunity v oblasti pôsobenia.
 • Spolupracuje pri propagácii miestnych produktov výroby poľnohospodárov na miestne a národné trhy.
 • Zabezpečuje zákonné a odborné  vzdelávacie aktivity, školenia, prednášky a výstavy.
 • Poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Poskytuje služby v oblasti zameriavania a identifikácie pozemkov moderným GPS prístrojom.
 • Program „Agrár-vándorbölcső”: zapožičanie kolísky a zavinovačky maďarskej poľnohospodárskej rodine, v ktorej sa narodilo bábätko.

 

Zoznam Regionálnych poradcov AKS a ich kontakty:

Meno Telefón E-mail Región
Adriana Olláriová 0905 515 166 agrobook2018@gmail.com Komárno
Viktória Šubová 0908 861 651 subova.viktoria@gmail.com Želiezovce - Levice
Beáta Bojti 0905 157 798 bojtibea76@gmail.com Veľký Krtíš
Andreas Pecsérke 0908 834 789 office.pecserkesro@gmail.com Levice – Nové Zámky – Veľký Krtíš
Tomáš Tankó 0905 542 672 tomas.tanko89@gmail.com Rimavská Sobota
Dávid Bodon 0915 533 377 bodon.d20@gmail.com Rimavská Sobota
Imrich Burkuš 0918 383 565 imiburkus@gmail.com Rožňava
Tomáš Zagiba 0910 116 216 zagibatamas@gmail.com Rožňava - Revúca
Tomáš Szabó 0905 192 258 szabo.t@zoznam.sk Trebišov
Krisztína Takácsová Parajosová 0907 510 144 kriszta.parajos@gmail.com Trebišov
Ujlaky Jácint 0918 874 692 ujlakyjacint@gmail.com Michalovce