V tomto štádiu sa nachádza problematika EU zameraná na obmedzenie používania prípravkov na ochranu rastlín

Rusko-Ukrajinská vojna neprekazila iniciatívu Európskej komisie pri presadzovaní Európskej zelenej dohody (Zelená dohoda, vydaná Európskou komisiou v roku 2019, ktorá má za cieľ čeliť klimatickým a environmentálnym výzvam – poznámka prekladateľa).

Európska komisia navrhla, aby sa množstvo chemických prípravkov na ochranu rastlín do roku 2030 znížilo na polovicu. Chce teda pokračovať v ambicióznych plánoch spomínanej zelenej dohody aj napriek tomu, že kvôli Ukrajinskej vojne hrozí potravinová kríza. Podľa vyjadrenia jej predstaviteľa (Stella Kyriakides), obavy z potravinovej krízy sú síce opodstatnené, ale to nemení na nutnosti regulácie pesticídov. Podľa podpredsedu EK, veda ukázala, že pre potravinovú bezpečnosť je skutočnou hrozbou zmena klímy a tiež krízy spojené so značnou biologickou diverzitou. Zdôraznili, že hlavným cieľom nie je úplné zakázanie používania pesticídov, ale ich postupná náhrada za bezpečné a udržateľné alternatívy.

Pri výpočtoch sa bude vychádzať z parametra intenzity. Členské štáty budú vyzvané, aby si určili svoje národné ciele znižovania na báze parametrov. V prípade domáhania sa odchýlky od 50-tich percent bude musieť ČŠ svoj cieľ dôkladne odôvodniť. V žiadnom prípade však nesmie byť percento zníženia menšie ako 35%.

EK chce tieto obmedzenia kompenzovať zvýšením počtu alternatívnych prípravkov na trhu, najmä zintenzívnením ich vývoja a výroby.
 

Zdroj: Agroinform
08.08.2022